Truy cập nội dung luôn

Giao ban đánh giá kết quả hoạt động uỷ thác năm 2021

13-01-2022 09:51

Ngày 11/01, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tổ chức hội nghị giao ban với các tổ chức chính trị - xã hội đánh giá kết quả hoạt động uỷ thác năm 2021.

Ngân hàng CXXH ký kết Văn bản liên tịch với các tổ chức chính trị - xã hội về việc ủy thác cho vay vốn

Năm 2021, với nhiều tác động, ảnh hưởng, nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, tuy nhiên công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ ủy thác cho vay giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với 4 tổ chức Hội đoàn thể thông qua 266 Tổ tiết kiệm và vay vốn vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tính đến hết năm 2021, tổng dư nợ ủy thác là 457.096 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,77%/ tổng dư nợ so với đầu năm. Trong đó, Hội Nông dân trên 151 tỷ đồng, Hội phụ nữ gần 118 tỷ đồng, Hội CCB trên 97 tỷ đồng, Đoàn thanh niên gần 91 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã ký lại Văn bản liên tịch với các tổ chức chính trị - xã hội về việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác./.

Thu Lan (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6406

Tổng truy cập: 12799894