Truy cập nội dung luôn

Hiệu quả Mô hình “Kho bạc nhà nước không còn tiền mặt”

11-05-2022 10:45

Với mục tiêu hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm, trong những năm qua, cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước toàn quốc, Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ đã triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp cải cách từ tổ chức bộ máy đến hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, an toàn và hiệu quả. Đặc biệt là thực hiện Chương trình chuyển đổi số, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch điện tử trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Cán bộ Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ thực hiện nhiệm vụ giao dịch qua dịch vụ công không có khách hàng

Cùng với sự chuyển đổi nền kinh tế, tiến tới không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, KBNN đã có lộ trình thực hiện KBNN không còn tiền mặt, toàn bộ dòng tiền của hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước qua KBNN được thực hiện qua các chương trình thanh toán điện tử hiện đại. Để triển khai đồng bộ các giải pháp với mục tiêu chuyển đối số, hướng tới lợi ích cho người dân, khách hàng và các đơn vị, từ ngày 01/6/2021, KBNN Đồng Hỷ dừng toàn bộ các giao dịch bằng tiền mặt của các tổ chức, cá nhân trực tiếp tại trụ sở KBNN. Theo đó, các hoạt động thu ngân sách nhà nước, thu phạt vi phạm hành chính được thực hiện trên cổng Dịch vụ công quốc gia, qua tài khoản của người nộp thuế, nộp phạt tại các Ngân hàng thương mại hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại điểm giao dịch của ngân hàng thương mại (Viettinbank chi nhánh Thái Nguyên - Phòng giao dịch Núi Voi, BIDV Thái Nguyên - Phòng Giao dịch Đồng Hỷ và Agribank chi nhánh huyện Đồng Hỷ) theo thỏa thuận phối hợp thu giữa cơ quan Thuế - KBNN và Ngân hàng thương mại.

Bà Mai Thị Thu Hằng, Giám đốc KBNN Đồng Hỷ cho biết: "Triển khai mô hình “KBNN không còn tiền mặt”, KBNN Đồng Hỷ đã tích cực tuyên truyền để các đơn vị giao dịch hiểu về những tiện ích của phương thức giao dịch không dùng tiền mặt, tăng cường công tác phối hợp thu, không thu tiền mặt đối với các khoản nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị, tổ chức kinh tế. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt, các đơn vị giao dịch có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên trong một lần giao dịch thì thực hiện rút tiền mặt tại Ngân hàng. Thông qua việc phối hợp thu giữa KBNN –Thuế và Ngân hàng thương mại, áp dụng các chương trình thanh toán hiện đại, tiên tiến đã đáp ứng tốt yêu cầu thu, chi không dùng tiền mặt tại KBNN. Đến nay, hầu hết các đơn vị bệnh viện, cơ sở y tế, các trường học… trên địa bàn đã thực hiện nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi mở tại KBNN qua Ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản thanh toán, không còn việc các đơn vị mang tiền mặt đến KBNN nộp vào tài khoản tiền gửi như trước nữa. Nếu như năm 2019, thu tiền mặt tại KBNN là trên 9,4 tỷ đồng thì đến năm 2021 chỉ còn 173 triệu đồng; chi tiền mặt năm 2019 là trên 23 tỷ đồng thì năm 2021 chỉ còn chi 201 triệu đồng".

Chị Nguyễn Thị Mai, Kế toán trưởng KBNN Đồng Hỷ cho biết: "Mô hình KBNN không tiền mặt sẽ giúp tận dụng tối đa nhân lực, công chức hiện làm công tác kho quỹ chuyển sang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, hạch toán thu, chi ngân sách. KBNN cũng giảm bớt được công tác đảm bảo an ninh, an toàn khi vận chuyển, bảo quản tiền mặt".

Cùng với việc triển khai mô hình KBNN không còn tiền mặt, KBNN Đồng Hỷ cũng đã có nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, chủ động cập nhật niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN; tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; tổ chức thực hiện niêm yết thông báo việc triển khai thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN; thực hiện lộ trình chuyển đổi số và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung của KBNN... nhằm minh bạch các quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và cung cấp dịch vụ công. Đây cũng là nền tảng quan trọng hướng tới mục tiêu trở thành Kho bạc “3 không”, đó là không giấy tờ, không khách hàng giao dịch tại trụ sở và không giao dịch tiền mặt, dần hình thành Kho bạc điện tử và hướng đến Kho bạc số vào năm 2030 theo lộ trình chuyển đổi của Quốc gia…/.

Lê Nguyệt, Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13408416