Truy cập nội dung luôn

Hội nghị triển khai Chương trình đào tạo “Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp”

12-05-2022 14:51

Ngày 10/5, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình đào tạo nghề “Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp” (HTXNN) bằng hình thức trực tuyến. Tham gia tại điểm cầu Đồng Hỷ có đại diện các phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và giám đốc các HTX nông nghiệp trên địa bàn (ảnh).

Tại Hội nghị, Bộ Nông nghiệp  và PTNT đã công bố Quyết định số 4468/QĐ-BNN-KTHT về “Phê duyệt Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và Giáo trình đào tạo nghề “Giám đốc HTX nông nghiệp” phục vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Kèm theo Quyết định là Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và giáo trình đào tạo nghề Giám đốc HTX nông nghiệp…

Theo Chương trình, đối tượng tuyển sinh đào tạo nghề gồm các cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác, người lao động trong độ tuổi lao động theo quy định, có mong muốn bổ sung kiến thức về HTX nông nghiệp và một số cán bộ HTX đã quá tuổi lao động nhưng hiện đang làm việc trong các HTX nông nghiệp có nhu cầu học nghề giám đốc HTX nông nghiệp…

Mục tiêu của Chương trình nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người học để điều hành, quản lý HTX nông nghiệp phát triển hiệu quả bền vững, phù hợp với luật pháp và điều kiện thực tiễn; chủ động, thích ứng tốt trong quá trình hội nhập.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13277437