Truy cập nội dung luôn

Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững từ trồng rừng gỗ lớn

23-05-2022 16:26

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng không chỉ đáp ứng các yêu cầu của thị trường về nguồn gốc, xuất xứ gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp, mà còn là giải pháp tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên, bảo đảm nâng cao giá trị gia tăng, cải thiện đời sống, lợi ích của người trồng và làm nghề rừng. Vì vậy, trong những năm qua, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở và người trồng rừng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đang tích cực chuyển hoá rừng sản xuất gỗ nhỏ ngắn ngày sang phát triển rừng gỗ lớn, đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ FSC.

Xã Văn Hán là địa phương có diện tích rừng lớn nhất huyện Đồng Hỷ với hơn 4.000ha rừng sản xuất

Xã Văn Hán là địa phương có diện tích rừng lớn nhất huyện Đồng Hỷ. Hiện, toàn xã có hơn 4.000ha rừng sản xuất, trung bình mỗi năm có trên 600ha rừng cho khai thác, với giá trị kinh tế khoảng từ 50 - 70 tỷ đồng. Đây cũng là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh được chọn để triển khai thực hiện dự án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC. Đến thời điểm hiện tại đã có gần 1.000 hộ dân đăng ký tham gia với diện tích 1.440 ha. Đây là bước đi quan trọng để mai sau những sản phẩm gỗ được khai thác từ các khu rừng tại Văn Hán đạt tiêu chuẩn quốc tế, vươn ra thị trường thế giới, và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ông Lường Văn Hoan, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Văn Hán cho biết: "Để nâng cao giá trị kinh tế từ rừng, chính quyền địa phương đang tích cực vận động, tuyên truyền khuyến khích người dân tham gia phát triển rừng gỗ lớn, kéo dài chu kỳ khai thác rừng để nâng cao giá trị kinh tế và được người dân đồng tình ủng hộ. Năm 2022, xã phấn đấu trồng mới 100ha rừng gỗ lớn".

Gia đình ông Nguyễn Trọng Vân ở xóm Phả Lý hiện có 3ha rừng keo chu kỳ 5 đến 7 năm tuổi đã có thể khai thác gỗ. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn, vận động của cán bộ xã, gia đình ông đã quyết định chưa khai thác mà chuyển toàn bộ diện tích rừng sang phát triển cây gỗ lớn, sau 10 - 12 năm trở lên mới tiến hành khai thác và tham gia dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC. Ông Vân cho biết: "Hiện tại rừng keo đã đủ tuổi khai thác, mỗi 1ha sẽ cho thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng, nhưng nếu chuyển đổi sang phát triển cây gỗ lớn với chu kỳ từ 10 đến 12 năm trở lên mới khai thác, cây keo sẽ cho kích thước lớn hơn, hứa hẹn cho thu nhập gấp đôi, gấp ba lần hiện tại. Hiện tại, riêng ở xóm Phả Lý đã có trên 80 hộ dân chuyển hoá từ rừng gỗ nhỏ sang phát triển rừng gỗ lớn, và tham gia thực hiện dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC như gia đình ông".

Huyện Đồng Hỷ hiện có hơn 17.900ha rừng sản xuất, chủ yếu là cây keo. Từ năm 2019, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các xã, thị trấn và người trồng rừng bắt đầu phát triển rừng gỗ lớn. Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững gắn với cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân và đảm bảo tỷ lệ độ che phủ rừng. Năm 2021, diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 272ha, đạt 27,2% kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 48%. Khai thác rừng đạt trên 114% so với mục tiêu của Nghị quyết.

Các phòng, ngành của huyện phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng rừng và chuyển hóa rừng gỗ lớn cho hộ dân trồng rừng tại xã Văn Hán

Năm 2022, huyện Đồng Hỷ phấn đấu diện tích trồng mới rừng gỗ lớn đạt gần 200ha với các loại cây keo, giổi xanh, trám,… Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dự án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC có sự phối hợp đầu tư của doanh nghiệp với cam kết tiêu thụ gỗ rừng là cơ sở quan trọng để người dân đồng thuận; dự kiến trong năm sẽ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC cho 1.350ha tại xã Văn Hán. Để đạt mục tiêu đó, các phòng, ngành chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng gỗ lớn, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâm sản. Đồng thời triển khai mạnh việc thu hút nguồn vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, các dự án phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng nguyên liệu gắn với chế biến lâm sản, ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất lâm nghiệp để tăng giá trị sản xuất kinh doanh từ nghề rừng và mở rộng thị trường lâm sản…/.

Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13247221