Truy cập nội dung luôn

Trên 50 hội viên học tập chuyên đề năm 2022 và tập huấn khoa học kỹ thuật

16-06-2022 21:16

Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân xã Cây Thị vừa phối hợp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho hơn 50 cán bộ, hội viên trên địa bàn (ảnh).

Tại hội nghị, đại biểu đã được quán triệt, phổ biến chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Nội dung gồm 3 phần: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số câu chuyện, lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Đại biểu cũng đã được truyền đạt những nội dung cốt lõi Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, hội viên nâng cao kiến thức cũng như ý thức tu dưỡng, rèn luyện và phát huy sức mạnh tập thể trong các hoạt động tại địa phương.

* Trong dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân xã Cây Thị cũng đã phối hợp tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật nuôi ong lấy mật theo hướng VietGap (ảnh).

Các cán bộ, hội viên được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện thông tin, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật lựa chọn ong giống, kỹ thuật tạo ong chúa và phân chia đàn ong; những bệnh thường gặp ở ong nuôi, phương pháp phòng trị bệnh; quy trình thực hành chăn nuôi tốt và an toàn cho việc chăn nuôi ong mật…

Việc nuôi ong lấy mật theo hướng VietGap nhằm cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm mật ong an toàn, phù hợp với quy mô hộ gia đình. Mô hình được đánh giá là tích cực, mang tính bền vững, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13248025