Truy cập nội dung luôn

THANH TRA HUYỆN


- Tên Đơn vị: Thanh tra huyện
- Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0208.3820561

         I. LÃNH ĐẠO

1. Chánh Thanh tra
Họ và tên: Nguyễn Khắc Hùng
Ngày sinh: 02/8/1981
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0984.100.658
Email: hungnk.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chánh Thanh tra
Họ và tên: Lưu Thị Minh Hiền
Ngày sinh: 29/09/1972
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3820561
Email: hienltm.donghy@thainguyen.gov.vn

        II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

        1.  Chức năng:
        Giúp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật.
        2. Nhiệm vụ:
        Xây dựng kế hoạch thanh tra, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật. Giúp UBND quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5798

Tổng truy cập: 12375965