Truy cập nội dung luôn

Thị Trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân thị trấn Trại Cau;
Địa chỉ: tổ 9, thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại: 02083.821.124

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý: thị trấn Trại Cau  là đơn vị hành chính loại 3, gồm 16 tổ nhân dân. Ranh giới hành chính có các phía giáp:

- Phía Đông giáp xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Tây giáp xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Nam giáp xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ;
- Phía Bắc giáp xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ;
- Diện tích 6,35 km2;

2. Dân cư:

Dân số thị trấn Trại Cau 4.123 người, 1.056 hộ gia đình với 06 dân tộc anh em cùng chung sống (Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Hoa, Dao), mật độ dân số bình quân 649 người/km2.

II. Hệ thống chính trị

- Hiện tại Ủy ban nhân dân thị trấn Trại Cau có 19 cán bộ, công chức, viên chức (trong đó: 17 đại học; 02 trung cấp; 15 đảng viên).
- Đảng bộ thị trấn Trại Cau có 20 chi bộ với 247 đảng viên.
- Có 04 tổ chức đoàn thể (Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên).

III. Tổ chức bộ máy

1. Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy

1. Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Vũ Đăng Khoa
Ngày sinh: 02/8/1965
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.821.124
Email: khoavd.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Bí thư Đảng ủy

2. Phó Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Vũ Thái Sơn
Ngày sinh: 29/4/1966
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.821.124
Email: sonvt.donghy@thaiguyen.gov.vn

 

 

 

2. Hội Đồng nhân dân.

Chủ tịch HĐND

 
1. Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Vũ Thái Sơn
Ngày sinh: 29/4/1966
Chức vụ: Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.821.124
Email: sonvt.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND

2. Phó Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Quang Thị Hoa
Ngày sinh: 28/5/1966
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.821.124
Email: hoaqt.donghy@thainguyen.gov.vn

 

3. Ủy ban nhân dân.

 Chủ tịch UBND

 

1. Chủ tịch UBND
Họ và tên: Nghiêm Sơn Hà
Ngày sinh: 
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại cơ quan: 0986934299
Email: hans.donghy@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND

 

  

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7971

Tổng truy cập: 12383619