Truy cập nội dung luôn

Bế mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

16-12-2021 14:49

Sáng 16/12, Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XX bước vào ngày làm việc thứ 2 để tiến hành thảo luận, chất vấn; trả lời chất vấn; thông qua các Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp. Dự phiên bế mạc có các đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Trần Thị Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Vũ Qua ng Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Quang Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, đại biểu HĐND huyện; trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp

Mở đầu Phiên bế mạc, Tổ Thư ký Kỳ họp báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ. Theo đó, tại 3 Tổ thảo luận, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan chuyên môn, đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung trình tại Kỳ họp và tán thành các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện. Đã có trên 30 lượt ý kiến tham gia, đóng góp về các nội dung của kỳ họp.

Tiếp đó, Kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu HĐND huyện đã đưa ra những ý kiến chất vấn sát thực, cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và tâm tư nguyên vọng của cử tri. Đại biểu Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện chất vấn: “Đối với việc đề nghị xóa bán điện qua tổ nhánh, đề nghị đồng chí giám đốc Điện lực cho biết hiện nay trên toàn huyện còn bao nhiêu điểm đang thực hiện bán điện qua tổ nhánh? Cho biết số tổ nhánh được xóa trong năm 2021? Kế hoạch, giải pháp của ngành điện về việc xóa bán tổng trong năm 2022 và các năm tiếp theo? Quy trình của việc xóa tổ nhanh để cử tri biết và phối hợp thực hiện?”.

Chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường

Trước những vấn đề thắc mắc của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND huyện, Đồng chí Hà Tiến Châu, Giám đốc Điện lực Đồng Hỷ đã có những ý kiến giải trình khá rõ nét: “Trong các năm từ 2017-2021, Điện lực đã thực hiện khảo sát, tiếp nhận, xóa được 73 tổ nhóm. Tính đến hết tháng 11/2021 trên địa bàn huyện còn 84 tổ nhóm. Về kế hoạch, giải pháp xóa bán tổng trong năm 2022 và các năm tiếp theo đề nghị các tổ nhóm làm đơn bàn giao đường dây, có xác nhận của chính quyền địa phương bàn giao tài sản cho ngành điện trên nguyên tắc tự nguyện. Điện lực sẽ khảo sát, nếu đảm bảo tiêu chuẩn đơn vị sẽ tiếp nhận, kết quả cụ thể sẽ trả lời bằng văn bản”.

Về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất cho một số hộ dân khu vực hồ Đồng Cẩu, xã Hòa Bình, đại biểu Trần Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chất vấn: “Tôi đề nghị đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường làm rõ tại kỳ họp vấn đề sau: Thời gian cụ thể để giải quyết dứt điểm việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân khu vực hồ Đồng Cẩu, xã Hòa Bình; những khó khăn trong việc giải quyết dứt điểm nội dung này?".

Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Thị Bích Liên, đồng chí Phạm Văn Bẩy, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường nêu rõ: “Việc giải quyết tồn tại đối với diện tích đất tại khu vực hồ Đồng Cẩu đã được phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Hòa Bình rà soát làm rõ. Về quy định chủ sử dụng đất và chủ dự án phải đảm bảo quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật. Chủ sử dụng đất phải sử dụng đúng mốc giới, ranh giới, nhưng thực tế việc này chưa được thực hiện nghiêm và khi xã được đo đạc bản đồ địa chính năm 2013, khu vực này còn chưa chính xác với hồ sơ. Trên cơ sở đó, việc giải quyết các tồn tại này cần phải có thời gian và kinh phí để thực hiện. Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng kế hoạch báo cáo đề xuất UBND huyện để chỉ đạo giải quyết. Sẽ phấn đấu hoàn thành trong quý I năm 2022”.

Đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

phát biểu giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND, các thành viên UBND huyện và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, chất vấn; đồng thời phân tích làm rõ một số nguyên nhân kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế và giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí nhấn mạnh: “Các cấp, các ngành cần tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thanh vượt mức các mục tiêu tinh tế xã hội năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là Khu hành chính mới; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm tạo điều kiện nâng cao chất lượng đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tố các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 kịp thời, đúng đối tượng; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện xây dựng nông thôn mới nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Đồng Hỷ thành huyện nông thôn mới vào năm 2025…”

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

Sau khi nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, trên tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Kỳ họp đã thông qua 15 Nghị quyết, trong đó có 1 Nghị quyết thường kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; 3 Nghị quyết về công tác cán bộ và 11 Nghị quyết chuyên đề. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: “Ngay sau Kỳ họp, đề nghị các cơ quan của HĐND huyện, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu khẩn trương xây dựng kế hoạch để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vừa được HĐND huyện thông qua; UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, những ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện, tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết thật tốt, thật khẩn trương những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua tại Kỳ họp; các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với UB MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri để các đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp, thông tin tuyên truyền về nội dung các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua”.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra./.

Nguyễn Thơm, Hoàng Lưu, Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13936

Tổng truy cập: 12787528