Truy cập nội dung luôn

Khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

15-12-2021 15:50

Sáng ngày 15/12, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 3. Tới dự Kỳ họp có đồng chí Hoàng Trần Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí: Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Trần Thị Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Quang Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, đại biểu HĐND huyện; trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh Kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Trong kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xây dựng và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách của huyện năm 2022 cũng như nhiều nội dung quan trọng của giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “Với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri thay mặt Thường trực HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng ; chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm mà cử tri đang quan tâm; biểu quyết, quyết định những nội dung quan trọng thuộc chương trình kỳ họp đã được thông qua, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri”.

Đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

Báo cáo, Tờ trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên BCH Đảng Bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Năm 2021, mặc dù chịu tác động bởi dịch Covid-19, nhưng vưới sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân, huyện Đồng Hỷ đã đạt được kết quả tích cực trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đã có 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn tăng 9,83% so với cùng kỳ; thu ngân sách trong cân đối đạt 161,15 tỷ đồng, bằng 136,94% kế hoạch; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 115,9 triệu đồng, bằng 100,78% kế hoạch, tăng 5,17% so với cùng kỳ; hoàn thành xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xóm nông thôn mới kiểu mẫu…

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Công tác phòng, chống Covid-19 được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Tính đến ngày 13/12/2021, Đồng Hỷ ghi nhận 67 ca F0; 1066 người F1; 3.519 người F2. Có gần 9.000 người thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly tập trung và tại nhà. Đã thực hiện 20 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 được trên 71.000 mũi, trong đó trên 51.700 mũi 1 và hơn 20.000 mũi 2.

Năm 2022, UBND huyện đề ra mục tiêu: Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ổn định đời sống nhân dân. Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là tại trung tâm hành chính mới; phát triển hệ thống giao thông, mạng lưới đô thị, dân cư và các loại hình thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân, đặc biệt là của HĐND huyện đã đạt được trong năm 2021 vừa qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị: “Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tôi đề nghị cấp ủy đảng, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các vị đại biểu HĐND huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Bám sát vào các chủ trương, định hướng của tỉnh, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quyết định, chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy, Huyện Đồng Hỷ để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QPAN và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Trong đó HĐND huyện cần lưu ý việc đảm bảo các nội dung quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyết định các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng thẩm quyền, sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khu hành chính huyện; khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo quy định của pháp luật trong việc xây dựng xã Hóa thượng thành đô thị trung tâm và huyện Đồng Hỷ trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025…”

Chủ tọa kỳ họp

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, các đại biểu còn được nghe nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác, như: Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2021; báo cáo kết quả công tác thẩm tra năm 2021 của các Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện; Tờ trình về tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2022; các tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông; giáo dục và đào tạo; một số dự án phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026…

Các đại biểu thực hiện quy trình công tác cán bộ

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện quy trình công tác cán bộ, theo đó miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện; kiện toàn chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Danh Huân, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Văn Quang, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND huyện chia tổ thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Đồng Hỷ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 15/12 đến ngày 16/12/2021. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh diễn biến và kết quả của Kỳ họp./.

Nguyễn Thơm, Trường Giang, Quang Hải (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6999

Tổng truy cập: 12787196