Truy cập nội dung luôn

Tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin

24-03-2022 15:08

Nhằm triển khai đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số theo kế hoạch số 98 ngày 19/8/2021 của UBND huyện Đồng Hỷ về thực hiện chương trình chuyển đổi số huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong các ngày 16, 17, 23/3, phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đồng Hỷ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức 3 lớp đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức các xã Minh Lập, Nam Hòa và thị trấn Sông Cầu (ảnh).

Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được truyền tải, thực hành các kỹ năng như: thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến và Chứng thực bản sao điện tử; kỹ năng về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; kỹ năng viết, đăng tải tin bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử…
Qua các lớp tập huấn, giúp cán bộ, công chức các xã, thị trấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin từ đó góp phần đem lại hiệu quả trong giải quyết công việc và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của địa phương./.

Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13277074