Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới

19-05-2022 11:39

Nghị quyết 765 ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo ra đời trong điều kiện thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn trong huấn luyện, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác huấn luyện trong toàn quân nói chung, tại huyện Đồng Hỷ nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

         

Công tác quân sự quốc phòng địa phương luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo, động viên

Với ý thức chính trị, quyết tâm cao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ đã kịp thời tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo công tác huấn luyện của Quân ủy Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 765 để từ đó xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ, phù hợp, tạo được bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.    

Nổi bật trong 10 năm qua, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Đồng Hỷ về nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên một bước; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp được phát huy. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới, khâu yếu, mặt yếu; kiên quyết khắc phục biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, tư tưởng bảo thủ, ngại đổi mới, ngại khó, ngại khổ và “bệnh thành tích” trong huấn luyện. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức quán triệt, học tập, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên trên 2.700 giờ với trên 11.000 lượt người tham gia; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Chu Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: “Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 765 đối với lực lượng vũ trang huyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã triển khai đồng bộ tới các lực lượng; tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ. Sau khi tập huấn, tiến hành phân công giáo viên theo đúng phân cấp. Tổ chức huấn luyện theo đúng quan điểm đã được xác định trong nghị quyết...”

Huấn luyện lực lượng thường trực gắn với rèn luyện thể lực bộ đội

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 765, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lấy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân làm cơ sở để xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện.

Đơn vị đã nghiên cứu nắm chắc tình hình, nhất là những thủ đoạn, biện pháp, cùng với vũ khí, trang bị mới của đối tượng tác chiến; đặc điểm địa bàn, tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị của địa phương để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện, chuẩn hóa nội dung, chương trình và tình huống huấn luyện cho các đối tượng.

Đối với huấn luyện chiến đấu, bám sát phương châm, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; sát thực tế, nhiệm vụ, phương án, đối tượng, địa bàn tác chiến, nhất là tác chiến phòng thủ. Đồng thời, tăng cường huấn luyện nâng cao sức cơ động, khả năng xử trí tình huống của từng lực lượng; huấn luyện phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Trong quá trình huấn luyện, coi trọng bảo đảm vững chắc về kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ chuyên ngành, khai thác nâng cao hiệu quả vũ khí, trang bị mới; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực bộ đội.

Hằng năm đơn vị luôn làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tham gia luyện tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn năm 2014, diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 và các đợt diễn tập chiến đấu trị an (nay là chiến đấu phòng thủ) theo đúng nghị quyết, chỉ lệnh, được cấp trên đánh giá cao. Về tổ chức các hội thi, hội thao, kết quả đạt yêu cầu đề ra. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, hằng năm tổ chức huấn luyện cho 100% cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ các cấp, bảo đảm đúng quy định theo từng đối tượng, thời gian. Quân số tham gia huấn luyện từ năm 2013 đến năm 2021 được gần 15.000 đồng chí, kết quả kiểm tra 100% đơn vị đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi.  

     

Nội dung huấn luyện dân quân tự vệ luôn được đảm bảo

Đồng chí Đào Huy Hải, Trợ lý tác huấn Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: “Đối với công tác tham mưu huấn luyện, tôi nhận thức đây là nhiệm vụ có ý nghĩa, tầm quan trọng rất lớn. Vì vậy tôi đã thường xuyên nghiên cứu các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên để nắm chắc nội dung văn bản và tham mưu tốt cho chỉ huy đơn vị”.

Trao đổi bên lề cuộc kiểm tra bắn đạn thật tại thao trường của huyện, đồng chí Tạ Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khe Mo cho chúng tôi biết thêm: “Sau khi nhận kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên về công tác huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu cho UBND xã quyết định thành lập ban tổ chức, xây dựng kế hoạch huấn luyện chi tiết, cụ thể và chuẩn bị cơ sở vật chất, mô hình học cụ bảo đảm tốt nhất cho công tác chuẩn bị huấn luyện”.

Đồng chí Lý Văn Tuấn, dân quân tự vệ xã Hóa Thượng cho hay: “Qua nhiều năm tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ, bản thân tôi được nâng cao nhận thức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. So với nhiều năm về trước, tôi thấy điều kiện huấn luyện giờ đã thay đổi rất nhiều theo hướng ngày càng nâng cao về nội dung, quân trang, vũ khí, thao trường...” 

Nhu cầu bảo đảm cho huấn luyện rất lớn, trong khi đó, điều kiện ngân sách còn hạn hẹp. Bởi vậy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ đã chú trọng kết hợp quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách trên cấp với phát huy nội lực để làm tốt công tác bảo đảm cho huấn luyện theo hướng kịp thời, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, các thao trường cấp huyện, cấp xã đã được quy hoạch và đầu tư cơ bản với tổng ngân sách trên 83 tỷ đồng để phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu, diễn tập...

Cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm đủ vật chất hậu cần, vũ khí cho nhiệm vụ huấn luyện, vũ khí được quản lý tập trung, bảo đảm an toàn. Đồng chí Đào Vinh Quang, Chủ nhiệm Ban Hậu cần – Kĩ thuật, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chia sẻ: “Trong các đợt diễn tập, huấn luyện, chúng tôi có gặp một số khó khăn do vật chất kĩ thuật có khối lượng nhiều, đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo quyết liệt; cán bộ, nhân viên Ban Hậu cần – Kĩ thuật luôn quyết tâm cao nhất trong nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo

Vận dụng linh hoạt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong tổ chức và huấn luyện cho bộ đội lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ đã làm tốt công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, góp phần rèn luyện cho mỗi cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang huyện “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện khẳng định: “Công tác quốc phòng, quân sự địa phương là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên được Đảng bộ huyện quan tâm, tập trung vào 3 nhiệm vụ chính, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng trong lực lượng vũ trang; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ và nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lưỡng vũ trang huyện quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, huyện tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện; thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện theo hướng tăng thời gian huấn luyện thực hành; đẩy mạnh huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, rèn luyện kỷ luật, nền nếp chính quy; gắn huấn luyện với nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Trong huấn luyện phải làm tốt công tác tham mưu huấn luyện, tăng cường kiểm tra, khắc phục điểm yếu, khâu yếu, quản lý tốt quân số, kỷ luật, điều lệnh và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong huấn luyện. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho toàn quân những yêu cầu mới cao hơn. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ tiếp tục xác định huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới, đặt trong bối cảnh Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Trường Giang, Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5662

Tổng truy cập: 12810209