Truy cập nội dung luôn

Ban Kinh tế- Xã hội thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND huyện khóa XX

07-05-2022 08:14

Sáng 6/5, Ban kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp chuyên đề thứ 3, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Danh Huân, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đỗ Danh Huân, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy,

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thẩm tra 9 nội dung gồm các Tờ trình từ số 62 đến số 69 ngày 28/4/2022 của UBND huyện và các dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông; dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Đồng Hỷ (giai đoạn 1); một số dự án phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị; các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; lĩnh vực thể dục, thể thao; lĩnh vực giáo dục và đào tạo; việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung kế hoạch đầu tư công huyện Đồng Hỷ năm 2022 và Tờ trình về việc đề nghị cho chủ trương phân bổ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện năm 2022.

Đồng chí Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị

Cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp sắp tới, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ thêm về cơ cấu nguồn vốn, quy mô đầu tư của một số công trình.

Sau khi nghe đại diện các ngành làm rõ các nội dung liên quan đến thẩm tra các báo cáo, tờ trình, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị các đơn vị rà soát, bổ sung các ý kiến mà Ban đề nghị làm rõ nên trên để Ban hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình tại Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra vào ngày 17/5/2022.

Nguyễn Thơm, Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7900

Tổng truy cập: 12732811