Truy cập nội dung luôn

Gần 100 học viên được bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

10-05-2022 16:11

Sáng ngày 10/5, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức, Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 cho gần 100 học viên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy,  Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát chi bộ xóm, tổ dân phố (ảnh).

Trong thời gian 2,5 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu nội dung các chuyên đề: nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nghiệp vụ giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng; những điểm mới theo Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và triển khai Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên; triển khai các đề án, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025; công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn một số nội dung về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025….

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ và cập nhật quy định mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.

Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6969

Tổng truy cập: 12733899