Truy cập nội dung luôn

Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022

05-08-2022 15:21

Chiều ngày 4/8, Thường trực Huyện ủy Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC và BCĐ công tác tôn giáo huyện Đồng Hỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND; đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện QCDC và BCĐ công tác tôn giáo huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan (ảnh).

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được tăng cường. Hoạt động tín, ngưỡng, tôn giáo diễn ra cơ bản ổn định; các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và quần chúng tín đồ đạt nhiều kết quả. Đồng bào có tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng có tôn giáo được đảm bảo.

Về thực hiện quy chế dân chủ, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và bám sát chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và ở cơ sở nơi làm việc tiếp tục được quan tâm, đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, thực hiện đúng luật,...

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng các BCĐ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới các thành viên trong BCĐ tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn giáo; các cơ quan đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và công tác tôn giáo; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; quan tâm phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo; triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, các vấn đề liên quân đến tín ngưỡng tôn giáo./.

Thu Lan (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13285226