Truy cập nội dung luôn

Đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

16-05-2022 22:05

Gần 100 học viên của các sở, ban, ngành và một số địa phương trong tỉnh tham gia Lớp đào tạo

Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 chính thức được triển khai tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2017. Đến nay, đã có 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 09 đơn vị hành chính cấp huyện, 178 đơn vị hành chính cấp xã xây dựng và áp dụng hệ thống.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Lớp đào tạo. Theo đó, trong chương trình đào tạo, các học viên đã được các giảng viên của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 truyền đạt các kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 và việc áp dụng ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước; giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000; cách thức xây dựng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng, quy trình giải quyết công việc; đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và thực hiện đánh giá nội bộ…

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các học viên sẽ được kiểm tra đánh giá chất lượng và được cấp Chứng chỉ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13277444