Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 07/3 đến ngày 13/3/2022

13-03-2022 16:17

1. Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 788/UBND-CNN&XD về việc tăng cường công tác quản lý chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Tại Công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, thẩm định chặt chẽ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm soát chặt chẽ việc tách thửa, hợp thửa đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức tách thửa, phân lô nhằm kinh doanh bất động sản không theo quy định, không được kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện có. Đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình quản lý, sử dụng, tình hình thực tế việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của các địa phương và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu UBND tỉnh việc quản lý chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định…

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra hiện trạng, thẩm định chặt chẽ về hồ sơ, điều kiện, nhu cầu sử dụng đất đối với các trường hợp xin chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật trước khi trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô để kinh doanh bất động sản có khả năng hình thành điểm dân cư hoặc khu dân cư mới, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát, thẩm định các điều kiện, khả năng đáp ứng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và cảnh quan, môi trường chung của khu vực để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện theo hình thức thủ tục có liên quan đến đầu tư dự án, kinh doanh bất động sản theo quy định. Đối với diện tích đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mà có đủ điều kiện lập quy hoạch xây dựng chi tiết khu (điểm) dân cư thì phải thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch xây dựng và thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định… Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thẩm định, xác định nhu cầu sử dụng đất, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

2. Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 863/UBND-CNN&XD về việc tăng cường bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa trong tình hình mới.

Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa. Trong đó tập trung kiểm tra ngay tại các bến thủy có tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên hồ Núi Cốc và các hồ có tổ chức hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với bến kinh doanh vận tải khách du lịch không phép, không để phương tiện không đủ điều kiện khai thác vận tải, không bảo đảm an toàn hoạt động trong phạm vi bến thủy; không cho xuất bến đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn như chở quá số người quy định, thiếu thiết bị an toàn, cứu sinh, cứu đắm, không có danh sách hành khách theo quy định. Yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách trên đường thủy kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện sau thời gian dài không hoạt động do dịch COVID-19 trước khi đưa vào sử dụng.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức hướng dẫn các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, thuyền viên, người tham gia giao thông về kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố bất ngờ hoặc tai nạn giao thông đường thủy. Đồng thời, công bố số điện thoại đường dây nóng của Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông đường thủy tại các bến thủy và trên các phương tiện thủy vận tải khách du lịch trên địa bàn tỉnh để kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm theo quy định đối với vi phạm pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa tại địa phương; tập trung vào các nội dung về điều kiện hoạt động của phương tiện thủy nội địa; quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên các phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt chú trọng đối với các phương tiện vận chuyển khách tham quan du lịch, vận chuyển khách ngang sông và phương tiện thô sơ…

3. Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 787/UBND-TH về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và xung đột vũ trang U-crai-na.

Thực hiện Công điện số 960/CĐ-BCT ngày 01/3/2022 của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và xung đột vũ trang U-crai-na, nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật; Chủ tịch UBND tỉnh giao: Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ quy định của pháp luật và nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công điện nêu trên; khẩn trương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả; báo cáo kết quả về Bộ Công Thương, đồng thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

4. Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 842/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

Tại Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành; các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ. Trong đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ; gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện nghiêm hoạt động nghiệp vụ văn thư: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản đi, văn bản đến trên sổ, trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đúng quy định; lập hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử đúng quy trình, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo thời hạn quy định; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư; kiểm soát chặt chẽ thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trước khi ban hành...

Chủ tịch UBND tỉnh giao: Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng chương trình về công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh… Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm các giải pháp kỹ thuật công nghệ phục vụ quản lý văn bản điện tử hình thành trong quá trình hoạt động tại các cơ quan, tổ chức, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trang bị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin, hoàn thiện hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, giao nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử theo quy định…

5. Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 808/UBND-KGVX về việc tham mưu thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, thống nhất tham mưu triển khai kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viên, có sở y tế trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 781/BTTTT-QLDN ngày 04/3/2022 và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2022.

6. Ngày 11/3/20222, UBND tỉnh ban hành Công văn số 898/UBND-KGVX về việc kiểm tra, có phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong khai báo y tế, theo dõi, điều trị các trường hợp mắc COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh giao: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, có phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong việc khai báo y tế của người dân, hạn chế tối đa tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, điều trị và hỗ trợ các trường hợp mắc COVID-19 giải quyết nhanh các thủ tục sau khi cách ly, điều trị đảm bảo linh hoạt, phù hợp, hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện trước ngày 18/3/2022.

Hoàng Minh (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6992

Tổng truy cập: 12762542