Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 18/4 đến ngày 24/4/2022

24-04-2022 10:55

1. Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1606/UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Tại văn bản nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu:Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố coi nhiệm vụ giải ngân vốn ODA là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và những năm tiếp theo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn ODA, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; rà soát, chấn chỉnh, có giải pháp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn ODA, chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ giải ngân vốn ODA năm 2022.

2. Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1533/UBND-KT về việc chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu:Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 6610/UBND-KT ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu UBND tỉnh các công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1589/UBND-TH về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao: Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ quy định của pháp luật và nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 2310/VPCP-V.I ngày 14/4/2022 của Văn phòng Chính phủ, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn; những nội dung vượt thẩm quyền, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định.

4. Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1624/UBND-KGVX về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Lễ 30/4.

Tại Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, triển khai thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1353/BTTTT-CATTT ngày 18/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng theo quy định.

5. Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1611/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Tại văn bản trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, mua sắm các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 như: Thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm... kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về hành vi nâng giá, trục lợi, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng nêu trên; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

6. Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1629/UBND-CNNXD về việc thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp và gửi danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của địa phương về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/4/2022 (số lượng phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công tác giám định tư pháp).Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện bổ nhiệm giám định viên tư pháp và công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

7. Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1532/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tăng cường truyền thông, hướng dẫn đến từng hộ gia đình, từng trường học, lớp học kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát và trông giữ trẻ em; triển khai bàn giao và phối hợp với các tổ chức, cá nhân, địa phương quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời điểm bão, lũ, thiên tai để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; vận động các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, văn nghệ cho trẻ em trong mùa hè; ngăn chặn, xử lý việc cung cấp, lan truyền các sản phẩm, nội dung phản cảm, có hại, tác động
tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ mất an toàn khác tại địa bàn và các hộ gia đình, trường học, lớp học; có biện pháp chủ động khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới, nhắc nhở để đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ em; đầu tư ngân sách địa phương và vận động xã hội xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh, bể bơi tự tạo để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ em.

Hoàng Minh (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 16951

Tổng truy cập: 12743419