Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 28/2 đến ngày 6/3/2022

06-03-2022 15:35

1. Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 675/UBND-CNN&XD về việc triển khai thực hiện Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, UBND tỉnh chỉ đạo: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 01/6/2022.

Giao Sở Giao thông vận tải rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về việc dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

2. Ngày 28/2/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 687/UBND-TH về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu: Sở Công Thương bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, bộ, ngành liên quan, chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành cân đối cung, cầu thị trường xăng dầu, bảo đảm không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm không bị gián đoạn; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 83 và Nghị định số 95 của Chính phủ. Trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định. Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Ngày 03/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 751/UBND-TTPVHCC về việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để đảm bảo triển khai thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC là một nhiệm vụ mới, thay thế dần phương thức tiếp nhận, giải quyết TTHC truyền thống thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo thời gian thực hiện số hóa đối với cấp tỉnh bắt đầu kể từ ngày 01/6/2022, cấp huyện bắt đầu kể từ ngày 01/12/2022, cấp xã bắt đầu kể từ ngày 01/6/2023, đối với các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn được thực thi chậm hơn nhưng phải trước ngày 31/12/2024. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh rà soát, nâng cấp, bổ sung tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đảm bảo cho việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

4. Ngày 04/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 777/UBND-CNN&XD về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức phát động và triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường” đồng loạt tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, bắt đầu từ ngày 15/3/2022; tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi đã được UBND tỉnh phê duyệt; đặc biệt chú trọng công tác rà soát, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, chủ động giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch khi mới phát hiện ở phạm vi hẹp; báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh; thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản hướng dẫn các địa phương về các biện pháp kỹ thuật trong việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc, vệ sinh, sát trùng các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm; cân đối số lượng hóa chất phun khử trùng, tiêu độc để cấp cho các địa phương tổ chức triển khai.

5. Ngày 04/3/2022, UBND tỉnh bàn hành Công văn số 772/UBND-KGVX về việc đồng ý chủ trương thời gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, năm 2022.

Cụ thể: Khai mạc Đại hội: 07h30’ ngày 06/9/2022; địa điểm: Sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Bế mạc Đại hội: 08h00’ ngày 20/9/2022; địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu quả, theo quy định.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong tuần, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể:

6. Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 672/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và hướng dẫn của Bộ Y tế, của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19; giữ vững bản lĩnh, kiên trì, kiên định, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trong phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp y tế (giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị,...), các biện pháp hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến, đi lại của người dân, đặc biệt trong việc khai báo y tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tiếp cận nhanh các biện pháp điều trị; tăng cường công tác truyền thông nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác của người dân trong việc chấp hành nghiêm túc, có hiệu quả các quy định phòng chống dịch, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch; chủ động có kế hoạch làm việc bảo đảm chất lượng, tiến độ trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong trao đổi công việc hằng ngày bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của cơ quan; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tuyệt đối không lơ là với công việc, nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 634/UBND-TH ngày 24/02/2022 về tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

7. Ngày 04/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 781/UBND-KGVX về chủ trương thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 (cơ sở 2).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương để Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trưng dụng cơ sở vật chất tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: Tổ 11, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) làm địa điểm thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 (cơ sở 2).

Trung tâm có nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch cho người dân sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc; quy mô 400 - 500 giường điều trị. Thời gian vận hành dự kiến ngày 09/3/2022.

Nhân lực tham gia điều trị: Sử dụng đội ngũ nhân lực chính của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; bổ sung nguồn nhân lực từ đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện có của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên và đội ngũ tình nguyện viên (nếu có).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp điều hành Trung tâm đảm bảo khoa học, hiệu quả; báo cáo Bộ Y tế và hoàn tất thủ tục thành lập và vận hành Trung tâm theo quy định; khẩn trương lắp đặt bổ sung hệ thống trang thiết bị, vật tư y tế, hệ thống điện, nước, xả thải…; chuẩn bị đầy đủ thuốc, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để vận hành Trung tâm theo đúng tiến độ.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp, tích cực, trách nhiệm tham gia hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin, điện nước và các điều kiện cần thiết để vận hành Trung tâm.

8. Ngày 05/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 784/UBND-KGVX về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán bất hợp lý đối với các trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19; phát hiện sớm các tổ chức, cá nhân vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định; chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh chủ động tăng cường khả năng cung ứng, đảm bảo bình ổn giá các trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19, không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan báo, đài, truyền thông của tỉnh giá trúng thầu bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, danh sách số lưu hành, giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế... Yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, nhà thuốc, đại lý bán lẻ, các cơ sở y dược tư nhân phải thực hiện niêm yết giá bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 và đảm bảo chất lượng cung ứng sản phẩm này đến người dân. 

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4217

Tổng truy cập: 12762364