Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh từ ngày 10/1 đến ngày 16/1/2022

16-01-2022 18:37

1. Ngày 11/01/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân. 
Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và không bắn pháo hoa nổ trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.
Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

2. Ngày 10/01/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 88/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà/nơi cư trú.
UBND tỉnh đồng ý chủ trương triển khai thực hiện quản lý, cách ly, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0) không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ được quản lý, chăm sóc và điều trị tại nhà/nơi lưu trú. Thời gian thực hiện từ ngày 10/01/2022 (những trường hợp đang thực hiện cách ly, điều trị tại cơ sở y tế trước ngày 10/01/2022 tiếp tục thực hiện cách ly, điều trị tại cơ sở y tế đến khi khỏi bệnh).Chi phí tiền ăn và sinh hoạt của F0 tại nhà/nơi lưu trú do cá nhân tự đảm bảo kinh phí.
3. Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 149/UBND-TTPVHCC về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã sử dụng phần mềm một cửa điện tử đã được trang bị để tiếp nhận và giải quyết các TTHC, đảm bảo 100% hồ sơ tiếp nhận được xử lý, giải quyết đúng quy trình thông qua hệ thống một cửa điện tử; đẩy mạnh cung cấp, nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến,thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện rà soát và hoàn thành việc cập nhật, đồng bộ đầy đủ thông tin, dữ liệu, đảm bảo 100% hồ sơ và kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh được đồng bộ, công khai đầy đủ dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

4. Ngày 14/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 156/UBND-CNN&XD về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Văn bản số 222/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 11/01/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh giao: Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện giao thông trên địa bàn thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ phải dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí; bảo đảm đến tháng 6/2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện giao thông thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ được dán thẻ đầu cuối; chỉ đạo, đôn đốc các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dán thẻ đầu cuối khi chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện.
Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các Nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí tăng cường công tác điều tiết giao thông; xử phạt nghiêm theo quy định của Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng gây cản trở giao thông.

5. Ngày 12/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 118/UBND-KGVX về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
UBND tỉnh chỉ đạo như sau: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: Số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng đào tạo, giáo dục và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác trẻ em.
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về các quyền của trẻ em, trách nhiệm việc thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em; có phương án bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường học; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp chăm sóc thay thế trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cả về thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích theo quy định của pháp luật...

6. Ngày 10/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phát động phong trào "Toàn dân phòng cháy và chữa cháy" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Một số chỉ tiêu phát động trong phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” năm 2022 như sau: 100% các cơ quan, đơn vị, cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC xây dựng kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, trong đó ít nhất 20% đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào;100% các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền kiến thức, pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên bằng các hình thức phù hợp;mỗi huyện, thành phố, thị xã xây dựng mới ít nhất 01 mô hình điểm trong phong trào “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” trở lên; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương, xóm, tổ dân phố thành lập, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả Đội dân phòng, Đội PCCC cơ sở, Đội PCCC chuyên ngành; giảm 5% số vụ và 10% thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra so với năm 2021; không xảy ra tai nạn, sự cố cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.
 

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7742

Tổng truy cập: 12768561