Truy cập nội dung luôn

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng kiểm tra, khảo sát di tích lịch sử, văn hóa tại TX. Phổ Yên và huyện Phú Bình

04-03-2022 15:18

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại di tích đền thờ Lý Nam Đế

Dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế (hay còn gọi là đền Mục) thuộc xã Tiên Phong, TX. Phổ Yên có quy mô 54,06 ha. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND TX. Phổ Yên triển khai thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đợt 1) được 2.895 m2 trên tổng số 7.500 m2 để xây dựng các hạng mục: Nhà Tiền Tế, Trung Từ, Hậu Cung và đền Mẫu. Hiện tại, nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục, dự kiến hoàn thành công trình vào quý I/2022.

Qua kiểm tra cho thấy, việc triển khai thực hiện các hạng mục của Dự án bị chậm so với kế hoạch. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nhà thầu thi công tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục theo kế hoạch được phê duyệt; tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ công trình. Cùng với đó, yêu cầu UBND TX. Phổ Yên tiếp tục thực hiện việc giải phóng mặt bằng theo diện tích được phê duyệt để Dự án triển khai đúng kế hoạch, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Di tích lịch sử, văn hóa đình An Châu, xã Nga My (huyện Phú Bình)

Tiếp đó, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát tại đền Mẫu, xã Hồng Tiến (TX. Phổ Yên); đình Xuân La, xã Xuân Phương và đình An Châu, xã Nga My (huyện Phú Bình). Đây là các công trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử, văn hóa. Qua kiểm tra cho thấy, các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống mái, cột, kèo đã bị mối xông, không đảm bảo an toàn, chất lượng công trình. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện việc khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng thiết kế để xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn vốn tu bổ, tôn tạo trong thời gian sớm nhất, nhằm bảo vệ và phát huy tốt giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8224

Tổng truy cập: 12732969