Truy cập nội dung luôn

Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021

21-01-2022 17:36

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2021, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã tổ chức chỉ đạo và triển khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Chính Phủ, Nghị quyết của HĐQT và các văn bản của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH, với kết quả thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết của Ban Đại diện đạt 126,7% chỉ tiêu nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương; 99% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ; 0,058%/tổng dư nợ tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND cùng cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40-CT/TW) và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/06/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Kết luận số 06-KL/TW).

Theo đó, năm 2021, tổng nguồn vốn thực hiện đạt trên 3.747.900 triệu đồng, tăng trên 137.400 triệu đồng so với 31/12/2020, tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,81%; tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.746.886 triệu đồng, tăng 147.286 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 4,09%. Hoạt động tín dụng chính sách đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; công tác triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn kịp thời, đúng đối tượng. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiện giải ngân được trên 1.166.300 triệu đồng với trên 30.400 lượt khách hàng; giúp cho trên 7.700 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn, trên 3.400 lao động có việc làm ổn định; xây dựng gần 29.600 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Trong quý I năm 2022, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương, phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 5% trở lên; nguồn vốn ngân sách địa phương đạt trên 20 tỷ đồng; giữ tỷ lệ nợ quá hạn ở dưới mức 0,06%; tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%; 100% nợ đến hạn được xử lý theo đúng quy trình, quy định; tiếp tục thực hiện việc củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động đúng quy định; thành viên Ban Đại diện HĐQT các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% số huyện, xã được phân công phụ trách theo đúng kế hoạch…

Đồng chí Nguyễn Quang Thịnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên đề nghị UBND tỉnh quan tâm trong việc bổ sung nguồn vốn ủy thác để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã trao đổi, thảo luận và đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quý I năm 2022, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn tình trạng nợ xấu, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương để việc thu hồi nợ quá hạn đảm bảo đạt hiệu quả; sớm hoàn thiện đề án cho vay phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng để người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay; tăng cường vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo; có sự cân đối để tăng nguồn hỗ trợ cho người nông dân...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh giao Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW; tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới; giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục thực hiện việc đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tham mưu các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn từ xa hạn chế để nợ quá hạn phát sinh, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH trên địa bàn.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6471

Tổng truy cập: 12768228