Truy cập nội dung luôn

Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

18-03-2022 09:19

 

Tại Công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và  Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các Chi cục Thuế khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông hoặc từ người nộp thuế; kiểm tra các thông tin người nộp thuế kê khai trên hồ sơ khai thuế để đánh giá tính đầy đủ, chính xác các thông tin trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành... Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp để đấu tranh xử lý có hiệu quả hành vi trốn thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Song song với đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản; vận động, hướng dẫn, tuyên truyền trực tiếp đến người nộp thuế kê khai theo đúng giá thực tế mua bán để người nộp thuế hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật thuế; tham gia xây dựng giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản... đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý giá đất trên địa bàn khi xác nhận các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản đảm bảo sát giá giao dịch thực tế tại địa bàn.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý những sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

Xem chi tiết tại Công văn

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10220

Tổng truy cập: 12742914