Truy cập nội dung luôn

Chủ động triển khai công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm 2022

07-01-2022 17:28

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2021

Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng toàn diện đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và giải pháp quyết liệt, ngành Thuế đã đạt được những kết quả tích cực. Thu ngân sách của tỉnh đạt 18.000 tỷ đồng, bằng 147% kế hoạch Bộ Tài chính giao và bằng 115% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó nguồn thu nội địa do ngành Thuế thực hiện đạt 15.400 tỷ đồng, bằng 162% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 122% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong tổng thể kết quả thu ngân sách của năm 2021, một số khoản thu đạt cao như: Thu từ khối doanh nghiệp nhà nước được 1.044 tỷ đồng, bằng 116% dự toán pháp lệnh, bằng 104% dự toán tỉnh; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.113 tỷ đồng, bằng 121% dự toán pháp lệnh, bằng 107% dự toán tỉnh; thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh đạt 1.519 tỷ đồng, bằng 128% dự toán pháp lệnh, bằng 109% dự toán tỉnh; thu thuế thu nhập cá nhân được 1.150 tỷ đồng, bằng 131% pháp lệnh và bằng 117% dự toán tỉnh.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế, nhất là các chính sách thuế mới nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thực hiện tốt quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế; hỗ trợ người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế bằng hình thức điện tử. Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng, toàn ngành đã hoàn thành 480 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, số tiền thuế, tiền phạt truy thu, xử phạt, truy hoàn qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 100 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2021. Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của năm 2022, đồng chí đề nghị Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ đảng viên, công chức giỏi chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục bám sát sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của tỉnh để chủ động triển khai công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm 2022; quản lý tốt các nguồn thu; tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế; chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong công tác quản lý, điều hành quỹ ngân sách nhà nước; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Trọng Nghĩa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

Nhân dịp này, 01 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2021 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cục Thuế tỉnh được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của UBND tỉnh; nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021 được nhận Giấy khen của Cục Thuế tỉnh.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6339

Tổng truy cập: 12768056