Truy cập nội dung luôn

Công bố Kế hoạch giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

07-03-2022 17:38

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo Kế hoạch, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh sẽ giám sát trực tiếp đối với UBND tỉnh và khảo sát tại các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp); UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã và một số dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Dự kiến báo cáo kết quả giám sát trình tại Phiên họp tháng 9/2022 của Thường trực HĐND tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát; cử cán bộ phối hợp với Đoàn giám sát để hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch giám sát.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2021 của UBND các cấp, các cơ quan có liên quan; đồng thời xem xét những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai, thực hiện. Thông qua giám sát sẽ đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai. Để việc giám sát đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu: Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo giám sát đầy đủ, đúng thời gian. Trong quá trình giám sát cần xem xét, đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đề ra và phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6992

Tổng truy cập: 12773403