Truy cập nội dung luôn

Công bố Quyết định kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản

01-03-2022 18:10

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Theo Quyết định số 214, ngày 25/2/2022 của KTNN, cuộc kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản (TNKS) lần này sẽ được tiến hành tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, 11 tỉnh trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Phạm vi kiểm toán trong giai đoạn 2017 - 2021 và các thời kỳ trước hoặc sau, có liên quan của các đơn vị được kiểm toán. Thời gian kiểm toán trong vòng 60 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán.

Tại  tỉnh Thái Nguyên, Tổ Kiểm toán của KTNN sẽ tiến hành kiểm toán một số sở, đơn vị liên quan. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện kiểm toán chuyên đề là cơ hội để tỉnh đánh giá, nhìn nhận lại một cách khách quan, toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong lĩnh vực này, để từ đó rút ra những kinh nghiệm thực tiễn và khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có). Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về TNKS. Vì vậy, đợt kiểm toán chuyên đề lần này là dịp để Thái Nguyên đề xuất, kiến nghị với Trung ương những bất cập, vướng mắc đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của địa phương, nhất là liên quan đến các cơ chế, chính sách về TNKS và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với  Tổ Kiểm toán của KTNN trong quá trình làm việc tại tỉnh. Các sở, đơn vị trong diện kiểm toán bố trí nhân sự, thời gian làm việc theo kế hoạch của Tổ Kiểm toán của KTNN; đồng thời, chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho Tổ Kiểm toán của KTNN, hoàn thành trước ngày 07/03/2022...

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng KTNN cho biết: Qua các báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, địa phương cho thấy, việc quản lý TNKS ở nước ta còn nhiều bất cập, nhất là công tác kiểm soát sản lượng khoáng sản thực tế còn chưa chặt chẽ, gây tổn thất khoáng sản trong khai thác. Nhiều khu vực khai thác khoáng sản tác động xấu đến môi trường sinh sống của người dân và cảnh quan nhưng chưa được khắc phục triệt để nên tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra. Số lượng giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản được cấp gia tăng lớn, trong khi việc đầu tư các dự án chế biến sâu ít được quan tâm… Đồng chí Phó Tổng KTNN nhấn mạnh: Mục tiêu của kiểm toán lần này nhằm đánh giá việc thực hiện trách nhiệm, tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về TNKS của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương; việc chấp hành các quy định trong thăm dò, khai thác TNKS và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của các tổ chức, cá nhân… Thông qua kiểm toán để chỉ ra các sai phạm (nếu có) nhằm kiến nghị với các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý về khoáng sản, chấp hành thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước cũng như các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, khai thác, kinh doanh khoáng sản. Cũng qua cuộc kiểm toán này, KTNN sẽ cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Quốc hội, HĐND tỉnh giám sát về quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản. Đồng chí Phó Tổng KTNN mong muốn Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương phối hợp tốt với các Tổ Kiểm toán của KTNN trong quá trình làm việc nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả của hoạt động kiểm toán.

Thành Chung
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6689

Tổng truy cập: 12773310