Truy cập nội dung luôn

Hội nghị góp ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

19-01-2022 19:12

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tại điểm cầu Hà Nội, các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết 26-NQ/TW); Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Mai Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương cơ bản đồng tình, nhất trí với những nội dung của dự thảo Báo cáo tổng kết; khẳng định và làm rõ hơn nội hàm của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nội hàm của Nhà nước thống nhất quản lý về nông nghiệp; làm rõ thêm những nội dung để bảo đảm định hướng phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại.

Bên cạnh đó, các ý kiến đề cập một số vấn đề hiện đang còn có những băn khoăn và ý kiến khác nhau liên quan đến mục tiêu thúc đẩy Việt Nam trở thành cường quốc về Nông nghiệp vào 2045; về nhiệm vụ giải pháp phấn đấu giảm rác thải; chiến lược về giống vật nuôi, cây trồng, thủy sản; mục tiêu duy trì giảm nghèo, giảm nghèo đa chiều để đảm bảo phát triển nông thôn bền vững…

Các đại biểu cho rằng việc góp ý vào Báo cáo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực, nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng các nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tổng kết, bàn và quyết định chủ trương, đường lối phát triển mới về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận công tác chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị của Ban Chỉ đạo TW và Tổ biên tập; các đại biểu trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện chính kiến, sát thực tế cho dự thảo báo cáo tổng kết, đồng chí nhấn mạnh: Vấn đề nông nghiệp luôn được Đảng, Nhà nước xác định là chiến lược hàng đầu, Nghị quyết 26-NQ/TW ra đời đã thúc đẩy tính tích cực cấp ủy, ban, bộ, ngành Trung ương. Yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, đòi hỏi cần tăng cường thêm nhiều chủ trương để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, do vậy phải xác định được yếu tố tiền đề tại Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao nhận thức của các ban, bộ, ngành về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ban hành nghị quyết mới phải tạo ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thu hút đầu tư vào nông nghiệp để nông thôn trở thành môi trường đáng sống của người dân đặc biệt là của thế hệ thanh niên hiện nay. Theo đó, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo TW nghiên cứu, tiếp thu, chắt lọc các ý kiến của các đại biểu đã tham gia, hoàn chỉnh báo cáo trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7798

Tổng truy cập: 12740818