Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

28-04-2022 21:31

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

Quyết định 185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định 02 mục tiêu lớn. Mục tiêu thứ nhất: Tiếp tục tăng cường, chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng kiên định lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, có tay nghề cao. Mục tiêu thứ hai: Khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở mục tiêu, Chương trình đã xác định 02 nhóm chỉ tiêu cơ bản về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; về khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, học sinh, sinh viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá và nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phân tích, dự báo bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và đề xuất các giải pháp để triển khai hoàn thành xuất sắc mục tiêu Chương trình đã đặt ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, khẳng định sự quan tâm của Đảng đối với sự phát triển thế hệ thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn các cấp từ Trung ương đến địa phương, gia đình và toàn xã hội tích cực vào cuộc trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cũng như khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục phối hợp với các cấp, ngành, tiếp tục đổi mới nội dung hình thức giáo dục và cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội; Đoàn thanh niên tổ chức tốt phong trào cách mạng của Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Cùng với đó, mong muốn mỗi thanh, thiếu niên, nhi đồng ra sức học tập, rèn luyện để ngày càng tiến bộ; tự bồi đắp ước mơ, hoài bão, hun đúc bản lĩnh, ý chí tự cường và truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững thành quả cách mạng, thực hiện mục tiêu cao cả xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, đất nước ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Để cụ thể hóa Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội… Thông qua thực hiện đồng bộ các giải pháp đã góp phần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7050

Tổng truy cập: 12733939