Truy cập nội dung luôn

Năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã triển khai trên 184 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra

12-01-2022 16:21

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã triển khai trên 6.800 cuộc thanh tra hành chính và trên 177.200 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, đã kịp thời quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm gần 180.000 tỷ đồng về kinh tế, trên 9.200 ha đất; tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện gần 6.700 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện. Công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Cùng với đó, ngành Thanh tra thực hiện tốt các nhiệm vụ: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chú trọng phát hiện chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra ngay trong quá trình thanh tra, góp phần từng bước kiềm chế, đẩy lùi tham nhũng…

Đối với tỉnh Thái Nguyên, năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành trên 1.100 cuộc thanh tra, kiểm tra; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra là hơn 6.600 cơ quan, tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện trên 1.000 cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm; kiến nghị xử lý trên 19,8 tỷ đồng về kinh tế. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng, thực hiện hiệu quả; tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 85,5%...

Thay mặt Chính phủ, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ngành Thanh tra trong thời gian qua. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế của năm 2021 và dự báo tình hình năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, thời gian tới, ngành Thanh tra tiếp tục bám sát yêu cầu của các cấp, các ngành, định hướng công tác thanh tra năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai nhiệm vụ; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thích ứng với yêu cầu phục hồi sau đại dịch; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành.

Nhân dịp này, có 04 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước; 04 tập thể được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Ngoài ra, 14 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 được nhận Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ, trong đó có Thanh tra tỉnh Thái Nguyên.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6285

Tổng truy cập: 12756557