Truy cập nội dung luôn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao công tác quản lý, sử dụng mặt nước các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

03-05-2022 19:54

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát công tác quản lý, khai thác sử dụng mặt nước các hồ chứa trên địa bàn; chịu trách nhiệm đối với các hoạt động sử dụng mặt nước các hồ chứa theo quy định và phân cấp quản lý; tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện hoạt động trên các hồ chứa để đảm bảo an toàn và tránh xảy ra các vụ tai nạn, đuối nước.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước được giao quản lý; trong đó, tăng cường công tác quản lý hành lang bảo vệ công trình đập, hồ chứa nước, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm (nếu có), đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động trong phạm vi đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh…

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý, khai thác bảo vệ các công trình hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổng hợp việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác các công trình và việc sử dụng mặt nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2022.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên kiểm tra, rà soát ngay việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác các công trình và việc sử dụng mặt nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/5/2022).

Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về sử dụng mặt nước và phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi; kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi
vi phạm (nếu có).

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên chịu trách nhiệm đối với các sai phạm trong việc quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hồ chứa nước thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định./.

 

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm

Thanh Tâm (Biên tập)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8665

Tổng truy cập: 12773433