Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

08-03-2022 09:16

Tại công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, thẩm định chặt chẽ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; tổ chức họp Hội đồng thẩm định trước khi báo cáo UBND tỉnh, đặc biệt là đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai kiểm soát chặt chẽ việc tách thửa, hợp thửa đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức tách thửa, phân lô nhằm kinh doanh bất động sản không theo quy định, không được kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện có. Qua đó, thường xuyên theo dõi tình hình quản lý, sử dụng, tình hình thực tế việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của các địa phương và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu UBND tỉnh việc quản lý chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Song song với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra hiện trạng, thẩm định chặt chẽ về hồ sơ, điều kiện, nhu cầu sử dụng đất đối với các trường hợp xin chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan trước khi trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, đặc biệt rà soát thẩm định hiện kỹ về nhu cầu sử dụng đất ở. Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác có liên quan, nằm xen kẽ trong khu dân cư, đảm bảo kết nối hạ tầng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chung của khu vực. Ngoài ra, đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô để kinh doanh bất động sản có khả năng hình thành điểm dân cư hoặc khu dân cư mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát, thẩm định các điều kiện, khả năng đáp ứng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và cảnh quan, môi trường chung của khu vực để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện theo hình thức thủ tục có liên quan đến đầu tư dự án, kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và quy định của pháp luật có liên quan. Đối với diện tích đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mà có đủ điều kiện lập quy hoạch xây dựng chi tiết khu (điểm) dân cư thì phải thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch xây dựng và thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, tránh thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý đất đai trên địa bàn; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương…Đồng thời, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thẩm định, xác định nhu cầu sử dụng đất, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân.

 

 

 

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7981

Tổng truy cập: 12733225