Truy cập nội dung luôn

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế

11-03-2022 06:39

Nhằm hướng tới mục tiêu chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, trong đó việc thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai hướng tới các trường học hiện đại, song song với đó, các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng nền tảng số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ của người dân.

Đồng thời, thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động chuyển đổi số, thanh toán điện tử và cơ chế giải quyết tranh chấp có thể phát sinh trong các hoạt động sử dụng công nghệ số, nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ huynh, học sinh và các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo cũng như của bệnh nhân, và người sử dụng dịch vụ y tế và các bệnh viện, cơ sở y tế. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, thống nhất tham mưu triển khai kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viên, có sở y tế trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 781/BTTTT-QLDN ngày 04/3/2022 và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2022.

 

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6350

Tổng truy cập: 12773144