Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ

21-01-2022 17:51

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục cải tiến cách thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy tư duy sáng tạo, tăng khả năng dự báo tình hình và tham mưu kịp thời đối với những vấn đề phát sinh, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp phương thức làm việc tập trung với làm việc trực tuyến… Trong năm, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, chuẩn bị các điều kiện và phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức thành công 06 kỳ họp để xem xét, cho ý kiến vào 214 báo cáo, đề án, tờ trình và 152 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát động và thực hiện bài bản như: Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, xây dựng tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử và lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức; Phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, Văn phòng đã tham mưu giám sát việc thực hiện các tiêu chí và ban hành các nghị quyết có liên quan để phát triển, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới...

Đồng chí Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Trong năm 2022, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH tham gia các kỳ họp, nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng luật, pháp lệnh, các nghị quyết, báo cáo của Quốc hội, Chính phủ và các nội dung quan trọng trình Quốc hội; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh, các chương trình công tác, các cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác phục vụ, sớm xây dựng Văn phòng điện tử để đáp ứng yêu công việc và phù hợp với xu thế; mỗi đơn vị, cá nhân cần xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của năm để làm cơ sở cho công tác đánh giá, thi đua.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6576

Tổng truy cập: 12467228