Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục quán triệt tinh thần “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, chính xác và kịp thời”

08-01-2022 19:18

Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Minh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập thể Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, tất cả các chỉ tiêu tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Văn phòng UBND tỉnh tập trung tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ. Chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống và ứng phó với dịch COVID-19. Công tác tiếp công dân và tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp toàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đảm bảo đúng quy định; phối hợp tiếp 2.247 lượt công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm 2021 cho các cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên sau hơn một năm đi vào hoạt động đã tiếp 54.266 lượt người dân, doanh nghiệp đến đề nghị giải quyết thủ tục hành chính. Có trên 23.000 lượt đánh giá, trong đó có hơn 98% cảm thấy rất hài lòng về chất lượng phục vụ tại Trung tâm. Bộ phận hành chính đã thực hiện quản lý thống nhất việc tiếp nhận trên 58.000 văn bản đến, làm thủ tục phát hành trên 14.700 văn bản đi; phối hợp đảm bảo đường truyền và các điều kiện tổ chức trên 150 cuộc họp trực tuyến, cuộc họp không giấy (eCabinet); tham mưu triển khai chứng thư số, chữ ký số. Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên đã sản xuất, biên tập và cập nhật trên 7.000 tin, bài, video clip, văn bản lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên; cơ cấu lại chuyên trang, chuyên mục theo hướng bảo đảm khoa học, thẩm mỹ và tiện ích trong việc tra cứu thông tin; lan tỏa thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin chỉ đạo điều hành và thu hút công chúng... Ngoài ra, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cũng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng; triển khai xây dựng cơ quan văn hóa...

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ” cho các cá nhân

Với những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác, năm 2021 tập thể cơ quan Văn phòng UBND tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 01 Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 04 Bằng khen. Có 10 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; 44 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 60 cá nhân được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần: “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, chính xác và kịp thời”; cùng với phương châm “Năng động, sáng tạo, sát tình hình và hiệu quả”; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần tham mưu UBND tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát năm 2022. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện tốt Nghị quyết về chuyển đổi số. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin chỉ đạo điều hành, các tin tức, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác phục vụ hậu cần, đảm bảo kinh phí hoạt động, trang thiết bị làm việc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2016-2020

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7996

Tổng truy cập: 12413781