Truy cập nội dung luôn

Triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

18-03-2022 15:18

Áp dụng hóa đơn điện tử sẽ tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc tra cứu hóa đơn, giúp cơ quan thuế thuận lợi trong việc rà soát thông tin khai nộp thuế.

Theo Công văn nêu trên, Chủ tịch UBDN tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các báo đài, tổ chức truyền thông tại địa phương để tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử và những nội dung mới của hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hoá đơn điện tử theo quy định; rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn về việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng theo quy định. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thông báo, tuyên truyền các doanh nghiệp mới khi cấp đăng ký kinh doanh biết quyền, nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương; Công an tỉnh nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế có trách nhiệm thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế để tiếp nhận và hỗ trợ người nộp thuế triển khai hoá đơn điện tử. Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương do lãnh đạo tỉnh làm Trưởng Ban và thành viên là đại diện lãnh đạo của Cục Thuế tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo có Tổ thường trực triển khai do Cục trưởng Cục Thuế tỉnh làm Tổ trưởng và thành viên là đại diện lãnh đạo, công chức các Chi cục, Phòng thuộc Cục Thuế tỉnh và đại diện các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trên địa bàn; hoàn thành trước ngày 30/3/2022.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng thông tin hóa đơn điện tử, phải chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng thực hiện kết nối, tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý theo quy định pháp luật ngay sau khi triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương.

 

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4765

Tổng truy cập: 12762216