Truy cập nội dung luôn

Triển khai khảo sát, thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán tại Thái Nguyên

07-03-2022 16:56

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Quyết định của KTNN: KTNN khu vực X tập trung khảo sát, thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 07/3/2022 đến hết ngày 11/3/2022. Theo đó, các đơn vị được kiểm toán bao gồm: 05 đơn vị là các cơ quan tổng hợp, quản lý chi đầu tư và chi thường xuyên; 8 đơn vị là các Ban Quản lý dự án và các đơn vị dự toán cấp tỉnh; 06 đơn vị cấp huyện, thành, thị…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Việt, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực X, Trưởng Đoàn khảo sát đề nghị các đơn vị được kiểm toán tập trung thời gian phục vụ Đoàn khảo sát; bám sát nội dung theo đề cương để cung cấp thông tin, tài liệu đảm bảo khách quan, trung thực. Đồng chí Trưởng Đoàn khảo sát cũng đề nghị Sở Tài chính (đơn vị đầu mối) có trách nhiệm bố trí nơi làm việc tại đơn vị cũng như phân công các đơn vị được khảo sát phối hợp chặt chẽ với Đoàn khảo sát để việc triển khai thực hiện đạt kết quả, đúng thời gian theo kế hoạch.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9842

Tổng truy cập: 12742974