Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

05-05-2022 09:59

Toàn cảnh phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Hồng Tiến, TX. Phổ Yên ngày 24/6/2021 (ảnh minh họa, nguồn: thainguyentv.vn)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo có hiệu quả các biện pháp tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó chú trọng các điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, nhất là về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư; chỉ đạo cơ quan được giao tổ chức đấu giá phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá để kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa doanh nghiệp tham gia đấu giá cùng do một người, nhóm người thành lập, nắm cổ phần chi phối...

Quán triệt người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng, đầy đủ các tiêu chí quy định; đảm bảo lựa chọn được tổ chức đấu giá tài chính có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan trong việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nhất là dự án có giá trị lớn; thực hiện nghiêm túc các quy định về thông báo công khai việc lựa chọn, công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, tổ giám sát để giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá của người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản ngay từ khâu xác định, phê duyệt giá khởi điểm, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, đấu giá tài sản công có giá trị lớn tại địa phương; nghiên cứu cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hoạt động đấu giá tài sản...

UBND tỉnh giao: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại địa phương, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, trong đó chú trọng nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có giá trị lớn, có vị trí thuận lợi, "tiềm năng" đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, phù hợp tình hình thực tiễn, điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về phương án giá đất khi gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và trình UBND tỉnh; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản để đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá; xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng thẩm quyền; thẩm định phương án giá đất theo đúng nội dung và thời gian quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung tham mưu.

Xem chi tiết Công văn số 1739/UBND-KT tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7039

Tổng truy cập: 12762539