Truy cập nội dung luôn

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ký kết quy chế phối hợp công tác

07-01-2022 14:37

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ký kết quy chế phối hợp công tác

Sau 04 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, 02 cơ quan đã tổ chức các hình thức phối hợp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác cung cấp, trao đổi thông tin về điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc thực hiện tốt quy chế phối hợp đã giúp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nâng cao chất lượng tham mưu về hoạt động ngân hàng; các chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng được truyền tải đầy đủ đến cử tri; đồng thời Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cũng kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh của cử tri để nghiên cứu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả và thống nhất các nội dung, hai cơ quan đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn ngành Ngân hàng tỉnh tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội cũng như quan tâm giải đáp kịp thời các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực của Ngành./.

Đức Cường (VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6346

Tổng truy cập: 12413219