Truy cập nội dung luôn

Xác định vai trò của trí thức khoa học, công nghệ trong Cuộc cách mạng 4.0 và Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh

20-01-2022 14:31

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Là tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên (gọi tắt là Liên hiệp Hội) đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trên các mặt công tác, tập hợp được nhiều trí thức, hội viên tham gia vào hệ thống Liên hiệp Hội. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp thêm 07 thành viên mới, nâng tổng số hội thành viên của Liên hiệp Hội lên 26 hội với trên 50 nghìn hội viên, phạm vi hoạt động mở rộng và nội dung ngày càng thiết thực. Công tác tập hợp, tôn vinh trí thức đã có nhiều sáng tạo, động viên đội ngũ trí thức tham gia vào các hoạt động khoa học và công nghệ. Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã thực hiện và hoàn thiện 01 dự án cấp bộ và 02 đề tài cấp tỉnh. Kết quả từ các dự án và đề tài nghiên cứu đã góp phần vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế ở địa phương. Hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, nghiên cứu ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ được chú trọng, duy trì thường xuyên. Công tác tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật, giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật đã thu hút đông đảo các tập thể, cá nhân tham gia dự thi; chất lượng các mô hình, sản phẩm, công trình giải pháp tham dự được nâng lên. Nhiều mô hình nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống của các hội thành viên đạt hiệu quả tốt, được các cấp chính quyền ghi nhận, người dân đánh giá cao, nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế, có tác động xã hội được áp dụng nhân rộng trên địa bàn. Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội được triển khai hiệu quả, đã huy động, phát huy được trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ trí thức trong việc tham gia tư vấn, góp ý xây dựng các chương trình, đề án của tỉnh. Việc tôn vinh trí thức khoa học kỹ thuật được quan tâm, đến nay đã có 103 trí thức tiêu biểu của Liên hiệp Hội được tuyên dương khen thưởng. Vị thế, vai trò của Liên hiệp Hội tiếp tục được khẳng định, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ vừa qua đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và PGS, TS. Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hội cần tập trung đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phấn đấu xây dựng Liên hiệp Hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đẩy mạnh hoạt động sáng tạo theo chiều sâu. Liên hiệp Hội cần tổ chức tốt các cuộc thi, giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ trên địa bàn, phối hợp đẩy mạnh ứng dụng đưa các tiến bộ khoa học, công nghệ và các sáng kiến, mô hình nghiên cứu vào đời sống. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội; chủ động đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch của tỉnh và những vấn đề xã hội quan tâm; xác định vai trò của trí thức khoa học, công nghệ trong Cuộc cách mạng 4.0 và Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh. Tham mưu cho tỉnh giải pháp đào tạo, phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao. Các đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành của tỉnh quan tâm phối hợp với Liên hiệp Hội để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo đồng thời ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học vào cuộc sống.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 34 người. Ông Nguyễn Văn Vỵ, Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa III tiếp tục được tín nhiệm bầu chức Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa IV.

Thu Hà
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5811

Tổng truy cập: 12809926