Truy cập nội dung luôn

290 đảng viên nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022

28-04-2022 16:39

Ngày 26/4, Đảng bộ xã Văn Hán tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh’ năm 2022 cho 290 đảng viên trong toàn Đảng bộ (ảnh).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung như: Một số quan điểm của Đảng và những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thông qua việc học tập, nghiên cứu chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Lê Nguyệt (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7181

Tổng truy cập: 12733430