Truy cập nội dung luôn

Giải ngân 5,5 tỷ đồng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

24-05-2022 15:50

Thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện cho vay kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách.

Ngân hàng CSXH huyện giải ngân cho khách hàng

Theo đó, từ ngày 27/4/2022 đến nay, Chi nhánh NHCSXH huyện đã giải ngân hơn 5,5 tỷ đồng cho 117 khách hàng, gồm: 1,5 tỷ đồng cho 63 học sinh sinh viên mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; 4 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm cho 54 khách hàng.

Được biết, năm 2022, Chi nhánh NHCSXH huyện Đồng Hỷ được giao 7,5 tỷ đồng gói cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nguồn vốn rất quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong hơn 2 năm qua./.

Thu Lan (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6775

Tổng truy cập: 12768243