Truy cập nội dung luôn

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 1/2022

19-01-2022 16:39

Sáng 19/01, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 1 bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Dự tại điểm cầu huyện Đồng Hỷ có Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các báo cáo viên.

Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Đồng Hỷ

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe Lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021 dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022; Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021.

Theo đó, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng trong năm 2021, công tác tuyên truyền miệng đạt kết quả nổi bật: Thực hiện thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; hoàn thiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340, Quy chế 518; công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2021 đã có những đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí Bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; của mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhất là công tác tuyên truyền miệng ở cấp cơ sở; tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhiệt tình, trách nhiệm, có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại nhằm hỗ trợ tối đa và tăng hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền miệng; xây dựng chế độ thù lao phù hợp với tính đặc thù nghề nghiệp của báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng.

Quang Hải (Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thông huyện Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5341

Tổng truy cập: 12727607