Truy cập nội dung luôn

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

26-04-2022 14:20

Chiều 25/4, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Đồng Hỷ đã chủ trì cuộc họp của BCĐ để thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng. Dự họp có các thành viên trong BCĐ (ảnh).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Đồng Hỷ; báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đánh giá chung, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm: vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các cơ quan, đơn vị đã bám sát nội dung chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Đồng Hỷ đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp, ngành trong công tác này. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc các ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung và trình kí ban hành. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tại huyện Đồng Hỷ và xã Nam Hòa thời gian tới.

Trường Giang (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9001

Tổng truy cập: 12773577