Truy cập nội dung luôn

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần quân đội

23-05-2022 22:35

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, ngày 29/10/2012, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết 623-NQ/QUTW “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” (Nghị quyết 623). Ngay sau khi Nghị quyết 623 được ban hành, với tinh thần chủ động và trách nhiệm, toàn quân nói chung, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ nói riêng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc với các biện pháp đồng bộ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác doanh trại luôn được Ban Hậu cần tham mưu thực hiện tốt

Trên cơ sở chủ trương, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ đã cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 623 với lộ trình, biện pháp thiết thực, phù hợp. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nhất là vai trò nòng cốt của ngành hậu cần trong tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Gắn việc thực hiện Nghị quyết 623 với các phong trào thi đua quyết thắng, phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”… Đồng chí Đào Vinh Quang, Chủ nhiệm Ban Hậu cần – Kĩ thuật, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: “Trong các đợt diễn tập, huấn luyện, chúng tôi gặp một số khó khăn do vật chất hậu cần có khối lượng nhiều, đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo quyết liệt; cán bộ, nhân viên Ban Hậu cần – Kĩ thuật luôn xác định rõ về vị trí, vai trò quan trọng của công tác hậu cần và đặt quyết tâm cao nhất trong nhiệm vụ được giao”.

Đảm bảo hậu cần trong các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất

Sau 10 năm thực hiện nghị quyết, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhất là thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, giá cả thị trường biến động, nhưng Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nội dung công tác hậu cần theo lộ trình Nghị quyết 623 xác định. Trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước thời gian, vượt mức kế hoạch đề ra, tạo sự chuyển biến tiến bộ, toàn diện trên các mặt công tác hậu cần.

Nổi bật là, Đồng Hỷ đã đẩy mạnh xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần nhân dân, xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ vững chắc. Trọng tâm xây dựng tiềm lực hậu cần tại chỗ; hình thành thế trận hậu cần rộng khắp, liên hoàn, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm tại chỗ với bảo đảm cơ động.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần quân đội, coi trọng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội. Đây là biện pháp, mục tiêu xuyên suốt trong công tác hậu cần và là mục tiêu cao nhất được Quân ủy Trung ương xác định trong Nghị quyết 623. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động bảo đảm về quân lương, quân trang, quân y, doanh trại, xăng dầu, vận tải… đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên. Đẩy mạnh thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, phát triển tăng gia sản xuất theo hướng bền vững gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, chỉ tiêu diện tích, số lượng tăng gia sản xuất của đơn vị vượt kế hoạch từ 5 đến 10%; tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,6% trở lên; qua bình xét hằng năm đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Doanh trại chính quy, sáng ,xanh, sạch, đẹp”….

Doanh trại xanh, sạch, đẹp

Đồng chí Trần Khánh Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 4 chia sẻ: “Bản thân tôi khi được công tác tại trụ sở mới khang trang, đồng bộ như hiện nay cảm thấy điều kiện công tác, sinh hoạt rất tốt; bảo đảm cho công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.”

Công tác tăng gia sản xuất và đảm bảo bữa ăn cho quân nhân chuyên nghiệp

Đồng chí Trần Văn Ba, cán bộ Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết thêm: “Các bữa ăn tại đơn vị so với trước có cải tiến nhiều hơn, chú trọng về chất lượng chứ không phải số lượng. Thực phẩm đều phải qua kiểm tra, sàng lọc và cân đo hằng ngày theo đúng quy định của cấp trên”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Vũ Quang Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện khẳng định: “Trên cơ sở những nội dung đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương, thời gian tới, Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt Nghị quyết 623, cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với các phong trào, đặc biệt là “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Bám sát các chỉ tiêu, nội dung cụ thể, chúng tôi sẽ chú trọng hơn nữa tới việc xây dựng cảnh quan môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.”

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác hậu cần và nắm vững mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, việc Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Hỷ thực hiện tốt Nghị quyết 623 thời gian qua đã và đang tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, qua đó giúp nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Trường Giang, Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5525

Tổng truy cập: 12766892