Truy cập nội dung luôn

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII)

21-04-2022 16:46

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan; Hội Nhà báo tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được GS,TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương truyền đạt, giới thiệu những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản của Trung ương và địa phương nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW. Đồng chí Lại Xuân Môn cũng đề nghị: Trên cơ sở những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản chủ động lựa chọn, xây dựng đề tài, tăng cường các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung phản ánh các mô hình, điển hình tiên tiến triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, qua đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6294

Tổng truy cập: 12773208