Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014

14-01-2022 14:49

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Theo báo cáo, sau hơn 05 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014, hoạt động công chứng đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tính đến hết năm 2019, cả nước có gần 2.800 công chứng viên; có 1.151 tổ chức hành nghề công chứng; hiện 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều có Văn phòng Công chứng theo chủ trương xã hội hóa; các tổ chức hành nghề công chứng, đã công chứng được trên 27 triệu việc; chứng thực chữ ký giấy tờ tài liệu, bản sao từ bản chính gần 52 triệu việc; tổng số phí công chứng thu được gần 8,5 nghìn tỷ đồng; tổng số tiền nộp thuế và nộp ngân sách nhà nước gần 1,7 nghìn tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2021, cả nước có khoảng 47/63 địa phương hoàn thành việc xây dựng dữ liệu thông tin về công chứng; công tác quản lý nhà nước về công chứng được chú trọng; hoạt động công chứng đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa…

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện Luật Công chứng năm 2014 vẫn còn một số tồn tại vướng mắc như: Chất lượng đội ngũ công chứng viên chưa đồng đều; hoạt động hành nghề công chứng còn có những sai sót, một bộ phận công chứng viên chưa tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, chạy theo lợi nhuận ảnh hưởng đến uy tín của nghề công chứng trong xã hội…

Tại tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh ban hành các quyết định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công chứng năm 2014, như: Cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Thái Nguyên; quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các sở ban, ngành, địa phương chủ động tổ chức triển khai, tuyên truyền Luật Công chứng năm 2014. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 33 công chứng viên hoạt động tại 18 tổ chức hành nghề công chứng. Hoạt động công chứng trên địa bàn đã đáp ứng yêu cầu của công dân và các tổ chức; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để thực hiện tốt Luật Công chứng năm 2014, thời gian tới, Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công chứng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ý thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên; tăng cường kiểm tra, thanh tra chấn chỉnh những sai phạm và những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động công chứng; nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên./.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8254

Tổng truy cập: 12768521