Truy cập nội dung luôn

Quán triệt, triển khai Quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

28-05-2022 15:03

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định số 65. Theo đó, mục đích, yêu cầu của Quy định nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ. Kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín, góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Phạm vi luân chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị. Về tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ luân chuyển: Phải có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển. Có đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác tính từ thời điểm luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, sau gần 5 năm thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ , Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nhìn chung đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện qua luân chuyển đều có sự trưởng thành; đa số cán bộ sau khi luân chuyển đã thể hiện được năng lực, sở trường, được xem xét, cân nhắc, bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo cao hơn. Công tác luân chuyển cán bộ đã tạo điều kiện để cán bộ được cống hiến, rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn; được trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm; khắc phục hiện tượng cục bộ khép kín, mất đoàn kết nội bộ, sự trì trệ trong lãnh đạo, điều hành và sự hụt hẫng cán bộ ở một số địa phương, đơn vị…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Bên cạnh đó, đồng chí nêu rõ: Công tác luân chuyển cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; gắn chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ; cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng các cấp cần nghiên cứu chặt chẽ, sâu sắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy định số 65; nâng cao nhận thức, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ luân chuyển; có trách nhiệm cụ thể hóa thành quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, nhưng không được trái với Quy định. Phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, giúp đỡ tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6152

Tổng truy cập: 12758200