Truy cập nội dung luôn

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

18-05-2022 15:11

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đỗ Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được kết nối với điểm cầu các Thành ủy, Huyện ủy trong toàn tỉnh Thái Nguyên.

Tính đến cuối năm 2020, hệ thống đô thị nước ta có 862 đô thị các loại, phân bổ tương đối đồng đều trong cả nước; tỷ lệ đô thị hoá xác định theo địa bàn có chức năng đô thị tăng từ 30,5% (năm 2010) lên gần 40% (năm 2020); không gian đô thị được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước nâng cao; kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng ở mức cao, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế; tỷ lệ đô thị hóa đạt được thấp hơn mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và còn khoảng cách khá xa so với tỉ lệ bình quân của khu vực và thế giới; chất lượng đô thị hóa chưa cao; kết cấu, chất lượng hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển dân số và kinh tế khu vực đô thị…

Với kết cấu 04 phần, Nghị quyết số 06 đề ra các mục tiêu cụ thể về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đó là: Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5 - 1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 - 2,3%; số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950 - 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 - 1.200 đô thị; kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030; đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á; xây dựng được ít nhất 05 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế… Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết cũng xác định rõ 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Từ trước đến nay, Đảng chưa ban hành nghị quyết chuyên đề riêng về phát triển đô thị. Vì vậy, với Nghị quyết số 06 này sẽ là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới tạo động lực phát triển đô thị, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng gợi mở một số nội dung để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06 trong thời gian tới như: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết quan trọng này; đồng thời, phải thấy rằng, đô thị hóa là tất yếu, khách quan, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trên cơ sở đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm, bảo đảm lãnh đạo quản lý, thống nhất từ Trung ương; phát huy, khai thác tốt các nguồn lực từ chính đô thị và nguồn lực xã hội cho phát triển đô thị; đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 06. Ban Cán sự đảng Chính phủ sớm ban hành chương trình hành động triển khai Nghị quyết; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch về phát triển đô thị quốc gia, chương trình quốc gia xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, phát triển đô thị; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết số 06…

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10015

Tổng truy cập: 12798935