Truy cập nội dung luôn

Tên đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Hỷ
Địa chỉ: Tổ 19, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:
I. Lãnh đạo:

1. Giám đốc
 Họ và tên: Đào Minh Bằng
 Ngày sinh: 29/4/1981
 Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ - Giám đốc
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại: 0208.3.820.803
 Email: bangdm.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Giám đốc
Họ và tên: Hà Huy Thủy
Ngày sinh: 07/10/1964
Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3.820.803
Email: thuyhh.donghy@thainguyen.gov.vn

      II. Chức năng nhiệm vụ:

     1. Chức năng: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện có chức năng đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
     2. Nhiệm vụ:
     1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề, đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho người lao động trong doanh nghiệp. Bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.
     2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: Chương trình xóa mù chữ và tiếp tục khi biết chữ, chương trình đáp ứng nhu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.
     3. Tổ chức và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.
     4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh
     5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
     6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo
    7. Nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
     8. Tổ chức các hoạt động dạy và học, kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định
     9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm người học, phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.
     10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp. Tổ chức cho người học tham quan, thực hành học tập tại doanh nghiệp.
     11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nghiệp vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.
     12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị tài chính theo quy định của pháp luật.
     13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp  vụ.
     14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
     15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7429

Tổng truy cập: 12382886