Truy cập nội dung luôn

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG


Tên đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
- Địa chỉ: Xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0208.3820759.

I. LÃNH ĐẠO

1. Giám đốc
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 21/8/1980
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3820.666
Email: huongnt.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Giám đốc
Họ và tên: Lý Văn Nghị
Ngày sinh: 29/6/1973
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn:  Đại học Báo chí
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0208.3820759
Email: nghilv.donghy@thainguyen.gov.vn

3. Phó Giám đốc
Họ và tên: Đàm Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 07/10/1987
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn:  Đại học 
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0979573090
Email: maidtt.donghy@thainguyen.gov.vn

 

II. Chức năng nhiệm vụ
1. Chức năng:

1.1. Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và  truyền thanh - truyền hình ; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp huyện.
1.2. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch các xã, thị trấn.
1.3. Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động thông tin tuyên truyền, trên cơ sở chương trình phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch công tác của UBND huyện. Đồng thời triển khai, tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 
2.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật, năng khiếu thể dục thể thao…..;
2.3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;
2.4. Tổ chức thực hiện các sự kiện về văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, thi đấu được tổ chức trên địa bàn. Đồng thời hướng dẫn các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở;
2.5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao bổ sung cho đội tuyển của huyện và của tỉnh.
2.6. Sưu tầm, bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;
2.7. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm.
2.8. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.
2.9. Sản xuất và thực hiện truyền, phát sóng các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị truyền, phát sóng phát thanh để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. 
2.10. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên; phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.
2.11. Trực tiếp quản lý hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện tiếp  sóng các chương trình phát thanh- truyền hình và các hoạt động sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, TDTT theo quy định của luật.
2.12. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất chương trình phát thanh - truyền hình phát sóng trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh. Đồng thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Trạm truyền thanh các xã, thị trấn. 
2.13.  Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, phí, lệ phí và tài sản theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6013

Tổng truy cập: 12376081