Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

1. Đ/c: Đỗ Danh Huân

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

ĐTCQ

0208. 3.820.644

Email

 

2. Đ/c: Đặng Hoàng Long

 Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

ĐTCQ

0208.3.722.826

Email

 

3. Đ/c: Trần Thị Lê Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
ĐTCQ 0208.3.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6671

Tổng truy cập: 12377386